ลือกาขา
                             ท่าเรือ TPT พระประแดง ตั้งอยู่ในย่านอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ และยังอยู่ใกล้เขต อุตสาหกรรมที่สำคัญอื่น ๆ อีกหลายแห่ง โดยมีระยะทางห่างจากแหล่งศูนย์ กลางของกรุงเทพฯ ประมาณ 20 กม. โดยมีเส้นทางคมนาคมหลายสาล เชื่อมโยงทั้งกับทางด่วน และถนนวงแหวน ทำให้สะดวกต่อการขนส่งสินค้า เข้า - ออก ระหว่างท่าเรือกับโรงงานอุตสาหกรรม


แผนที่แสดงเส้นทางระหว่าง ท่าเรือ TPT กับแหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญ
จาก ไปถึง ระยะทาง
ท่าเทียบเรือ
บริษัท ไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จำกัด
1. นิคมอุตสาหกรรมบางปู
2. นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
3. นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
4. นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
5. นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
6. นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
7. นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง
8. นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
9. สวนอุตสาหกรรมบางกะดี

20 กิโลเมตร
30 กิโลเมตร
30 กิโลเมตร
40 กิโลเมตร
40 กิโลเมตร
50 กิโลเมตร
60 กิโลเมตร
60 กิโลเมตร
60 กิโลเมตร