All News  

08/01/2018  

 

ขอปรับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเจ้าของตู้สินค้า โดยใช้  ประกาศที่ 28/2560

05/01/2018  

 

 ประกวดราคาขาย Grove Crane ขนาด 90 ตัน ที่ใช้งานแล้ว

27/09/2017  

 

ปรับอัตราค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า (Fuel Surcharge) ประกาศที่ 23/2560 

13/07/2017  

 

ประกวดราคาว่าจ้างแรงงานประจำโรงพักสินค้า-ลานตู้พักสินค้า,  จ้างเหมาพนักงานปล่อยเอกสารประจำโรงพักสินค้า, จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดและเดินเอกสาร  ท่าพระประแดง

05/07/2017  

 

ปรับอัตราค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า (Fuel Surcharge) ประกาศที่ 19/2560

01/06/2017  

 

ประกวดราคาจ้างเหมาขนถ่ายสินค้าหน้าท่า(Stevedore), จ้างเหมาขนส่งสินค้าเข้า-ออกจากตู้คอนเทนเนอร์, จ้างเหมาพนักงานตรวจสภาพ และจดเบอร์ซีลตู้สินค้า ท่าพระประแดง

24/03/2017  

 

ปรับอัตราค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า (Fuel Surcharge) ประกาศที่  11/2560    

17/02/2017  

 

ประกวดราคาขายรถ Forklift และ Grove Crane ที่ใช้งานแล้ว

24/01/2017  

 

ประกวดราคาขายรถ Forklift และ RSD ที่ใช้งานแล้ว

26/12/2016  

 

ปรับอัตราค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า (Fuel Surcharge) ประกาศที่ 22/2559   

21/10/2016  

 

  TPT ขอแจ้งประกาศวันหยุดตามประเพณีนิยมประจำปี พ.ศ.2560