บริษัทไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จำกัด ต้องการรับสมัครพนักงาน ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม และให้บริการเครื่องมือ
จำนวนที่รับ 1 อัตรา
คุณสมบัติ เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
วุฒิการศึกษา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, อุตสาหกรรม, ไฟฟ้า
มีประสบการณ์ด้านบริหารงานซ่อมบำรุง วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องมือยกขน และขนถ่ายสินค้า
มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนให้บริการเครื่องมือ
จำนวนที่รับ 1 อัตรา
คุณสมบัติ เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิการศึกษา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศกรรมเครื่องกล, อุตสาหการ, ไฟฟ้า
มีประสบการณ์งานท่าเรือ และบริการอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าให้เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ
มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนการตลาด
จำนวนที่รับ 1 อัตรา
คุณสมบัติ เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิการศึกษา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด, โลจิสติกส์, พาณิชยนาวี
มีประสบการณ์งานด้านการขนส่งระหว่างประเทศ/ Freight Forwarder
มีมนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพดี รักงานบริการ
มีความสามารถวางแผน และวิเคราะห์การตลาด นำเสนอขายงานบริการท่าเรือ และขนถ่ายสินค้า
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
ตำแหน่ง นักบัญชีต้นทุน
จำนวนที่รับ 1 อัตรา
คุณสมบัติ เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิการศึกษา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชีต้นทุน
ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
จำนวนที่รับ 2 อัตรา
คุณสมบัติ เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิการศึกษา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย และสิ่งแวดบ้อม
วันที่ประกาศ 12 กันยายน 2559

เอกสารประกอบการสมัครงาน

วุฒิการศึกษาตัวจริง พร้อมสำเนา
รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว 1 รูป ( ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน )
บัตรประชาชน พร้อมสำเนา
ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา
ใบผ่านการยกเว้นทหาร ( สด.43, สด.9 ) พร้อมสำเนา
หนังสือผ่านงาน ( ถ้ามี )

สวัสดิการบริษัท

ประกันอุบัติเหตุหมู่, เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
ค่ารักษาพยาบาล, เครื่องแบบพนักงาน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ค่ากะ, เบี้ยขยันรายปี
เบี้ยเลี้ยงทำงานต่างจังหวัด
ทุนการศึกษาสำหรับบุตร, เงินรางวัล KPI และความปลอดภัย
ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, เงินช่วยเหลือพิเศษ(ตามแต่ตำแหน่งงาน)

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่ ส่วนการบุคคล และธุรการ บริษัท ไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จำกัด
98 หมู่ 8 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย สำโรงใต้ พระประแดง สมุทรปราการ 10130
โทร. 0-2754-4501-9 ต่อ 171 คุณทศพร/คุณณัฐฐนัน วันจันทร์ - ศุกร์
E-mail :
sakulna@tptport.com